11282021یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یاران پر شور مقاومت ایران،خواهران و برادران عزیز، برای من افتخار بزرگی است که در آغاز پنجاهمین سال حیات پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ مقاومت سرفراز ایران در میان عاشقان آزادی ایران زمین باشم.
از انسان، به مثابه عالی ترین محصول دستگاه تکامل تعاریف متفاوتی ارائه میدهند؛ آنچه اما جایگاه انسان را بیش از هر تبیینی برجسته میکند همانا عنصر آگاهی و اختیاراست که از خصوصیت ویژه انسان اجتماعی است. در متن همین آگاهی و اختیار است که مسئول و وظیفه مند بودن انسان نیز قابل درک می باشد.
باید در هر سپیدی البرزنزدیک تر شویمباید یکی شویم... اینان هراسشان ز یگانگی ماستوقتی که دختر رحمان ...با یک تب دو ساعته می میردباید که دوست بداریم یارانباید که قلب ماسرود و پرچم ما باشد ...(فرزند دلاور خلق شهید خسرو گلسرخی)
بدون سفر به گذشته و نگاهی به وحشتکده ای که محصول بیش از سه ده حاکمیت وحشت و ترور در ایران است، نمیتوان عظمت آنچه را در ٦ تیر ١٣٩٣ در ویلپنت پاریس رخ داد، تصور کرد. باید برای لحظه ای به مسیری که فرزندان مجاهد ایران زمین درنوردیده اند اندیشید؛ باید روزها و شب ها و سحرگاهانی را به یاد آورد که جلاد جماران با هر ضربه ای که به مجاهدین وارد میکرد،

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان