10282021پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
در سالهای اخیر، بویژه بعد از روی کار آمدن آخوند شیاد روحانی، روزی نیست که میدان های شهرهای مختلف میهن اسیرمان شاهد برپایی چوبه های دار برای اجرای احکام ضد انسانی اعدام نبوده باشد.ضجه های جگرسوز مادرانِ شاهدِ صحنه های اعدام و جان دادن فرزندانشان؛ نگاه های اشکبار نظاره گر عفریت مرگ و تباهی انسانها؛ جلادانی که در یک چشم به هم زدن دستورات ضحاک زمان را با شقاوتی کم نظیر اجرا میکنند و قربانیانی که چون پاندول ساعت بر فراز میدانها گذر روزهای سیاه حاکم بر میهن مان را رقم میزنند؛ تصویری از سایه ننگی که سرزمین ما گرفتار آن گردیده است را به نمایش میگذارند.
طولانی شدن مبارزه همواره یکی از تهدیدات جدی اکثر جنبش های آزادی بخش بوده و رژیم آخوندی نیز، مثل همه رژیمهای سرکوبگر با تمرکز و مانور روی این پارامتر و با به راه انداختن جنگ روانی در جامعه از طریق به کار گیری عناصر مفلوک و خائن و بریده از انقلاب، توجیه و تئوریزه کردن بی فایدگی ادامه مقاومت و مبارزه را در دستور کار قرار داده و با تمام قوا به آن میپردازد.
یورش وحشیانه آدمکشان حرفه ای رژیم آخوندی به زندانیان سیاسی قهرمان بند ٣٥٠ زندان مخوف اوین، بار دیگر بر این حقیقت صحه گذاشت که نقض حقوق بشر با موجودیت این حاکمیت ضد بشری عجین است.
تنش زائی از خصیصه های ذاتی آن دسته از نظام های سیاسی – اجتماعی توتالیتر است که اساسا پیدایش و روند شکل گیری آنها در یک بستر دمکراتیک نبوده و نتیجتا به دلیل فقدان مشروعیت اجتماعی و سیاسی، ناتوان از پاسخگوئی به نیازهای مرحله ای جامعه خود می باشند.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان