07032022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
سالها بود که ماشین ترور رژیم با خیال راحت در دیار فرنگ آدم می کشت و عموما هم در پناه سیاست مماشات از مجازات جدی در امان می ماند.‌ سناریوی تکراری و موضع رسمی از پیش تعیین شده رژیم آخوندی هم همواره نسبت دادن جنایتات ارتکابی به خود مجاهدین و اختلافات درونی آنها بود!
حکم تاریخی دادگاه آنتورپ بلژیک و محکومیت دیپلمات – تروریست اسدی و ۳ مزدور همدستش، سپاه و بسیج ضدمردمی و نیروهای لباس شخصی خامنه ای در داخل کشور و همچنین عوامل محسوس و نامحسوس وزارت بدنام اطلاعات در خارج کشور را دچار سراسیمگی و وحشت عجیبی کرده است.
با دستگیری اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست رژیم و پرده برداری از شبکه جاسوسی وزارت اطلاعات در پروسه تحقیقات قضایی پیرامون آن در دادگاه آنتورپ بلژیک، بار دیگر موضوع تروریزم دولتی دیکتاتوری مذهبی حاکم برایران در کانون توجهات محافل سیاسی جهان قرار گرفت
تاریخ انسان همواره شاهد نبردی مستمر بین نیروهای حق و باطل در اشکال و صور متفاوت آن بوده؛ نبردی نامتقارن و نابرابر، در یک سوی این نبرد استثمارگران، دشمنان آزادی و زورمندان حاکم قرار داشته اند و در طرف دیگر مصلحین و انقلابیونی که تن به ذلت و ستم نداده و همواره بر آن شوریده اند.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان