08142022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
نسل کشی مجاهدین در جریان قتل عام سال ۶۷ در ذات خود اعتراف خمینی به آلترناتیو مجاهدین بود؛ که باید نابود می شد؛ پیشتر از آن هم خمینی در ۴ تیر ۱۳۵۹ با اشاره به مجاهدین گفته بود:
سالها بود که ماشین ترور رژیم با خیال راحت در دیار فرنگ آدم می کشت و عموما هم در پناه سیاست مماشات از مجازات جدی در امان می ماند.‌ سناریوی تکراری و موضع رسمی از پیش تعیین شده رژیم آخوندی هم همواره نسبت دادن جنایتات ارتکابی به خود مجاهدین و اختلافات درونی آنها بود!
حکم تاریخی دادگاه آنتورپ بلژیک و محکومیت دیپلمات – تروریست اسدی و ۳ مزدور همدستش، سپاه و بسیج ضدمردمی و نیروهای لباس شخصی خامنه ای در داخل کشور و همچنین عوامل محسوس و نامحسوس وزارت بدنام اطلاعات در خارج کشور را دچار سراسیمگی و وحشت عجیبی کرده است.
با دستگیری اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست رژیم و پرده برداری از شبکه جاسوسی وزارت اطلاعات در پروسه تحقیقات قضایی پیرامون آن در دادگاه آنتورپ بلژیک، بار دیگر موضوع تروریزم دولتی دیکتاتوری مذهبی حاکم برایران در کانون توجهات محافل سیاسی جهان قرار گرفت

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان