03272023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
یاران مقاومت،دوستان عزیز،35 روز از آن سحرگاه خونین که ٥٢ قهرمان مجاهد خلق، ٥٢ عا شق شرزه و زیباترین شقایقهای باغ مقاومت به خون غلطیدند، میگذرد. دژخیمان تا دندان مسلح کفتاران عمامه بسر حاکم بر میهن اسیرمان با دنائتی خمینی گونه به دژ تسخیر ناپذیر اشرف تهاجم میکنند ودر اوج شقاوت انسانهایی را قتل عام میکنند، که بدون کوچکترین مبالغه میتوان از آنها به عنوان مصادیق بارز فدای بی چشمداشت و تجسم عینی شرافت و پاکباختگی انسان نام برد.
اساسا منشاء پیدایش داستانهای اساطیری و اسطوره ها را باید درنوع زندگی انسانها در شرایط خاص تاریخی و اجتماعی جستجو کرد. تاریخ بسیاری از ملتها حکایت از نیاز آنها به حماسه های ملی دارد تا در پرتو ان دل قوی دارند و برهرآنچه مظهر تباهی و ظلم است فایق آیند.
شناخت علمی و متدولوژیک ازپدیده های اجتماعی و بکارگیری آن در پراتیک بدون شک بسان آیینه ای است که عنصر مسئول اجتماعی را به مسیر درست رهنمون میشود. آگاهی بدون شک ندای پذیرش مسئولیت را در جان و ضمیر انسان فریاد میکشد وتنها در پاسخ به این نداست که ادراک و شناخت تبدیل به وجدان میگردد. وجدانی که عشق وعا طفه را در انسان آگاه بارور کرده و نهایتآ منشاء دینامیزم او میگیرد وهمچون سوخت یک موتور که لازمه حرکت آن است، به دانش و آگاهی او فعلیت میبخشد.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان