02032023جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
در مباحثات بازپرسی از دژخیم حمید نوری، آنچه در نگاه نخست بیش از هر چیز توجهات را به خود
نسل کشی مجاهدین در جریان قتل عام سال ۶۷ در ذات خود اعتراف خمینی به آلترناتیو مجاهدین بود؛ که باید نابود می شد؛ پیشتر از آن هم خمینی در ۴ تیر ۱۳۵۹ با اشاره به مجاهدین گفته بود:
سالها بود که ماشین ترور رژیم با خیال راحت در دیار فرنگ آدم می کشت و عموما هم در پناه سیاست مماشات از مجازات جدی در امان می ماند.‌ سناریوی تکراری و موضع رسمی از پیش تعیین شده رژیم آخوندی هم همواره نسبت دادن جنایتات ارتکابی به خود مجاهدین و اختلافات درونی آنها بود!
حکم تاریخی دادگاه آنتورپ بلژیک و محکومیت دیپلمات – تروریست اسدی و ۳ مزدور همدستش، سپاه و بسیج ضدمردمی و نیروهای لباس شخصی خامنه ای در داخل کشور و همچنین عوامل محسوس و نامحسوس وزارت بدنام اطلاعات در خارج کشور را دچار سراسیمگی و وحشت عجیبی کرده است.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان