09222020سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
اصرار وپافشاری اوباما در مماشات با رژیم آخوندی به هر قیمت نه تنها بحران گسترده را در منطقه استراتژیکگ کاهش نمی دهد ، بلکه برعکس بر دامنه آن نیز می افزاید.
آخوند روحانی که با شعارهای دروغین اعتدال و تدبیر در اوج ضعف ولی فقیه ،پس از افتضاحات ریاست جمهوری احمدی نژاد به رژیم تحمیل شد ، با شارلاتانیسم و لودگی خاص سیاسی می خواهد چنین وانمود کند که با کلید پوسیده در دست می تواند حلال مشکلات نظام غرق در بحران باشد.
رژيم آخوندي بيش از هرزمان ديگري درچنبره انبوه بحرانهاي داخلي وبين المللي به نحو بيسابقه اي گرفتار آمده است, روز بروز علائم آشكار پوسيدگي كل نظام دردوران سرنگوني آشكارترمي‌شود روزي نيست كه سردمداران ريز ودرشت آخوندها درتريبونهاي نماز جمعه،مجلس وحوش آخوندي وسايتها ومنابر ومطبوعات به همديگر نسبت به خطر سرنگوني هشدار ندهند .
تحولات سريع و برق آسا در عراق و خلع يد از مالكي مزدور يك شوك بزرگ سياسي به خليفه ارتجاع در ايران تحميل كرد. جام زهر ديگري كه اثرش كشنده تر از زهر اتمي است و رييس جمهورمقاومت خانم رجوي از سال ها پيش با روشن بيني و تيز بيني خاص سياسي بر اين مسئله انگشت گذاشته و عواقب شوم آن را به دولت هاي غربي و مردم خاور ميانه بخصوص عراق وايران ياد آوري كرده بود.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان