03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
آخوند روحانی که با شعارهای دروغین اعتدال و تدبیر در اوج ضعف ولی فقیه ،پس از افتضاحات ریاست جمهوری احمدی نژاد به رژیم تحمیل شد ، با شارلاتانیسم و لودگی خاص سیاسی می خواهد چنین وانمود کند که با کلید پوسیده در دست می تواند حلال مشکلات نظام غرق در بحران باشد.
رژيم آخوندي بيش از هرزمان ديگري درچنبره انبوه بحرانهاي داخلي وبين المللي به نحو بيسابقه اي گرفتار آمده است, روز بروز علائم آشكار پوسيدگي كل نظام دردوران سرنگوني آشكارترمي‌شود روزي نيست كه سردمداران ريز ودرشت آخوندها درتريبونهاي نماز جمعه،مجلس وحوش آخوندي وسايتها ومنابر ومطبوعات به همديگر نسبت به خطر سرنگوني هشدار ندهند .
تحولات سريع و برق آسا در عراق و خلع يد از مالكي مزدور يك شوك بزرگ سياسي به خليفه ارتجاع در ايران تحميل كرد. جام زهر ديگري كه اثرش كشنده تر از زهر اتمي است و رييس جمهورمقاومت خانم رجوي از سال ها پيش با روشن بيني و تيز بيني خاص سياسي بر اين مسئله انگشت گذاشته و عواقب شوم آن را به دولت هاي غربي و مردم خاور ميانه بخصوص عراق وايران ياد آوري كرده بود.
براستي و دور از ذره اي مبالغه گردهمايي سالانه مقاومت در تير سال 93 به بهترين و شايسته ترين صورت اقتدار و صلاحيت يك آلترناتيو دمكراتيك و مردمي را در معرض ديد همگان قرار داد.درتوصيف كم و كيف اين مراسم پر شكوه به ذكر چند نمونه از دهها نمونهگويا از اظهار نظرشخصيت هاي سرشناس سياسي از مريكا بسنده مي‌كنيم.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان