04022023یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
نگاهي به تاريخ 43 ساله حاكميت فاشيستي مذهبي آخوندي بخوبي روشن مي كند كه ماشين كشتار و اعدام و داغ و درفش بي وقفه و بي محابا و بدون كمترين توقفي از ابتداي حاكميت فاشيستي تا به امروز ادامه دارد.
بچه شاه در مسیر تنزل بی‌پایان خود در خدمت به ارتجاع آخوندی به کشف جدیدی! البته با تأخیر زمانی زیاد و توأم با عقب‌ماندگی از سیر تحولات گذشته نائل‌آمده که شایان توجه است.
یک بررسي ساده  داده هاي اطلاعاتي و امنيتي بدست آمده از ”بريده مزدوران” در دادگاه آلباني، ابعاد جديدي از مأموريت آنها ـ البته نه بطور كامل ـ  را نمایان می کند.
تهیه شده توسط حمید معاصر ـ معاون سابق مدیرکل محیط زیست استان آذربایجانغربی

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان