08092022سه شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
 چندی پیش در یک سخنرانی ترتیب داده شده که شماری از تلویزیون‌های فارسی‌زبان خارج کشوری در یک هماهنگی غیرمترقبه باهدف جا انداختن آلترناتیو ارتجاعی و استعماری، به‌طور مستقیم به آن پوشش خبری گسترده دادند،
در دوره و در زمانه حاکمیت رژیم جهل و جنایت آخوندی، در هنگامه ایستادگی در برابر ظلم و نکبت مرتجعین حاکم بر میهنمان و زمانی که پنجه درانداختن با استبداد دینی بهایی فرای تصور می طلبد، هرگاه مبارزی و آزادیخواهی چهره در نقاب خاک می کشد، همواره این سئوال تکرار می‌شود، کی بود، چی بود، چه کرد و از خود چه نامی و یادی بجا گذاشت.
فارغ ازهر گونه جنجال و هیاهو، رژیمی را تصور کنید که داعیه اقتدار دارد و بنا دارد با ایجاد هلال شیعی، به دکترین سیاست خارجی خود که مبتنی بر صدور انقلاب و احیای امپراتوری اسلامی در جهان است، جامه عمل بپوشاند.

زشت و زیبا

منتشرشده در مقالات و نظرات
31 مرداد 1400
مقاومت ایران بارها بر این نکته تاکید کرده که دشمن اصلی ما تمامیت رژیم آخوندی است و تیز حملات ما متوجه این نظام پلید می باشد

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان