08122020چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
وقتی در باره بدیهیات باید نوشت. قبل از پرداختن به مطلب اصلی لازم میدانم دو مورد را برای اولین و آخرین بار برای کسانی که متوهم هستند و خود را بیش از بیش جدی میپندارند، مشخص کنم. مورد اول اینکه نظرات من هر چند در ارتباط مستقیم با موضوعات حول محور سازمان مجاهدین خلق ایران و یا شورای ملی مقاومت ایران بوده و هست این نظرات صرفا "جنبه شخصی" داشته و هیچگاه موضع رسمی آنان نبوده است.

۵ دهه مجاهدت

منتشرشده در مقالات و نظرات
16 شهریور 1393
نیمه شهریور۱۳۴۴ روز تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در باره این روز چه باید و چه میتوان نوشت : آیا میتوان این روز را
کنگره سکولار دمکرات های ایران، مجاهدین ستیزی و شبیه سازی شورای ملی مقاومت ایران اخیرأ دومین کنگره سکولار دمکرات های ایران بعد از اولین کنگره آن در شهر واشنگتن اینبار در شهر بوخوم آلمان برگزار شد. این نوشته قصد آن را دارد که نگاهی به نتایج این نشست داشته باشد.
مقدمه :چه در گذشته و چه حال مورد بسیار مناقشه برانگیز بین مقاومت و افراد جدا شده از صفوف آن، این نکته بوده (همچنان نیز که هست) که چرا هر کس برعلیه مقاومت و یا سازمان مجاهدین خلق ایران نظر مخالفی ابرازمی کند به آنها انگ مزدوری برای رژیم و خیانت به مقاومت، زده میشود.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان