07032022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
مقدمه :مقاومت تمام عیار مردمی علیه رژیم پلید آخوندی طى بیش از سه دهه، فراز و نشیب ها و سر فصلها ى بسیاری را طی کرده و با عبور از صدها توطعه که هریک به تنهائی براى به نابودی کشاندن وحذف هرمقاومتی کفایت می کرد وطى مسیر، امروز به اوج اعتلای خود چه از منظر کمی و چه کیفی رسیده است . سرفصلهایی همچون فعالیت در فاز سیاسی،شروع جبری و تحمیل ورود به فاز نظامی،دستگیری وکشتار وحشیانه سال ۶۰، خروج رهبری واعضای بلند پایه سازمان به خارج از کشور، تاسیس شورای ملی مقاومت ایران، تشکیل ارتش آزادیبخش ملی ایران،عزیمت رهبری به عراق،انتخاب خانم مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال،عملیات چلچراغ و فروغ جاودان،کشتار سال ۶۷،بمباران قرارگاههای ارتش آزادیبخش ملی ایران توسط آمریکا وهم پیمانانش،کارزارسیاسی بی وقفه در خارج از کشور،حمله ۱۷ ژوین به مقر خانم مریم رجوی ، تثبیت قرارگاه (شهر) اشرف به کانون استراتژی مقاومت علیه ارتجاع در منطقه ،۳ حمله خونین به اشرف،ترک و کوچ اجباری به زندان لیبرتی و ادامه مقاومت درمداری بس بالاتروسهمگین تربا پوست وخون تا امروز و عزم جزم کردن تا پیروزی نهایی.
توضیح: با نگاه اجمالی به نگارش وادبیات نوشته های کریم قصیم خواننده با یک لمپنيسم نوشتاری مواجه میشود که درشان و مقام یک دگراندیش ومنتقد سیاسی نبوده و اینگونه نگارش وادبیات چاله میدانی را به وفوروفقط درنوشتجات زنجیره ای سایتهای اینترنتی وزارت بد نام اطلاعات میتوان پیدا کرد . در مقابل نوشته های یاران مقاومت پاسداری ازعفت کلام وحرمت قلم وترویج اندیشه پاک بوده وهمچنان خواهد بود و این نشان ازحجب وحیایی دارد که امثال کریم قصیم فاقد آن هستند چرا که با آگاهی کامل چنین سبک نگارش را به منظورتقرب هر چه بیشتردرنزد رژیم بکار می گیرد.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان