06252022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
روز ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ شهر برلین، شاهد حضور و قدرت نمایی آلترناتیو مشروع در برابر مراکز و ادارات حکومتی آلمان بود.
تنها چند روز و چند قدم تا برلین، می رویم تا دگر بار حماسه سازیم در این دنیایی که کسی مثل من و تو نیست،بسیارند، پر از همهمه، اما توخالی.
در تاریخ مبارزات سیاسی- اجتماعی ملت ها، ایامی را می توان برشمرد که در حافظه جمعی و یا در روند و در مسیر احقاق حقوق آنان تاثیر گذارو ماندگارند.

جعل برابر با اصل است

منتشرشده در مقاومت
16 خرداد 1398
یکی از مهمترین خصیصه رژیم آخوندی جعل اخبار و اصل و اساس آن بر دروغگویی بنا شده است که پیشینه دیرین دارد.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان