01302023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
محرم، ماه عزا . سینه و زنجیر، قمه بر تن و بر سر، علم و کتل و چلچراغ ، سوگ و ضجه، نوحه، شیون و زاری تاسوعا و عاشورا ، شب هنگام، شام غریبان حسینی . بس است این خرافات آخه تا کی ؟
داستان مقاومت خونین مردم ما، طی قریب به ۴۰ سال قدرت نکبت بار جانیان حاکم بر میهنمان، داستان پرغصه نسل اشک و درد و تیر و طناب دار، فرای تصورها.
روز ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ شهر برلین، شاهد حضور و قدرت نمایی آلترناتیو مشروع در برابر مراکز و ادارات حکومتی آلمان بود.
تنها چند روز و چند قدم تا برلین، می رویم تا دگر بار حماسه سازیم در این دنیایی که کسی مثل من و تو نیست،بسیارند، پر از همهمه، اما توخالی.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان