01262022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

جعل برابر با اصل است

منتشرشده در مقاومت
16 خرداد 1398
یکی از مهمترین خصیصه رژیم آخوندی جعل اخبار و اصل و اساس آن بر دروغگویی بنا شده است که پیشینه دیرین دارد.

هیچی، اعلان جنگ بود

منتشرشده در مقاومت
11 خرداد 1398
این روزها درباره حمله نظامی و یا جنگ قریب‌الوقوع میان آمریکا و رژیم ضد ایرانی آخوندی حرف و حدیث بسیار است که نگرانی‌های بسیاری را نیز موجب شده است.
 این روزها نشانه ها و عواقب نامگذاری سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی در آمریکا را می توان بخوبی در رفتار و اظهارات عوامل رژیم مشاهده کرد. در ابتدا همه باهم و از هر سو به تقبیح و محکوم کردن این حرکت "احمقانه و جنایتکارانه" پرداخته و هر کس سعی داشت با پوشیدن لباس سپاه، وحدت و پشتیبانی خود از این نیروی تروریست و تروریست پرور را به نمایش بگذارد.

تنها این مقاومت بود

منتشرشده در مقاومت
01 ارديبهشت 1398
با ثبت رسمی و اجرایی شدن نامگذاری سپاه پاسداران با کلیه نهادها و گروههای تحت امر آن (با اسامی مختلف) در فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا، رژیم آخوندی ضربه بسیار مهلک سیاسی دریافت کرده و دچار یکی از مهمترین بحرانها و چالشهای موجودیتی خود شده که ترس سرنگونی از سر تا ذیل جنایتکاران حاکم را فراگرفته است.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان