05282022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27

«نه»

منتشرشده در مقالات و نظرات
23 خرداد 1400
بعد از چهل و دو سال حاکمیت آخوندی بر سرزمینمان و هر آن جنایتی که در این سالهای وحشت و تاریک بر ما رفت، امروز "نه" گفتن بمثابه بیرقی است افراشته در دست هر آنکس که بار سنگین ظلم و جور، قساوت، شقاوت، نابرابری و بیش از همه توهین به کرامت انسانی و کشتن انسانیت را بر شانه هایش تحمل و درد مردم را درد خود می داند
صحبت از هنر است و هنرمند. هنر انسانی و متعالی که رسالتش احیای ارزش‌های معنوی و اخلاقی است و هنر مبتذل که در پی تحریف حقیقت و ترویج زشتی و پلشتی است.

لاشخورهای مزدور

منتشرشده در مقالات و نظرات
11 بهمن 1399
لاشخور تنها اسم یک حیوان نیست، یک مرام است و یک سبک از زندگی.
سرهنگ بهزاد معزی این عقاب تیز پرواز آسمان آبی ایران پر کشید و جاودانه شد.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان