06252022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
پس از فاجعه سرازیر شدن سیل در شهرها و روستاهای ۲۵ استان کشور که موجب تلفات جانی و مالی بسیاری شد، عمق بی کفایتی و بی توجه ای عوامل رژیم چه قبل و چه بعد از این حادثه دردناک، ابعاد گسترده ای بخود گرفته و روزی نیست که گوشه هایی از آن برملا نشود.

غم فاجعه ملی و حکمی پیروزمند

منتشرشده در مقاومت
07 فروردين 1398
این روزها در ایام شروع سال نو، شهرها و روستاهای ۲۵ استان میهنمان شاهد سیلی ویرانگر بوده که تلفات جانی و مالی بسیاری را بهمراه داشته است. پر واضح است که سیاستهای مخرب و نابود کننده محیط زیستی رژیم نالایق و بی کفایت آخوندی، عامل اصلی چنین ابعاد گسترده از ویرانی است، فاجعه ای که می توانست بطور قطع قابل پیش بینی و پیشگیری بوده باشد.

هفت سین و سفره نسل سبز

منتشرشده در مقاومت
02 فروردين 1398
میلاد سال نو بر دوش نسیم بهاری رسم آغازیدن رویش نو و نوین طبیعت تولدی دوباره، پایان کهنه گی، آغازگر سالی نو

گماشته ای برازنده

منتشرشده در مقاومت
22 اسفند 1397
آخوند جلاد ابراهیم رئیسی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد. تصمیم به گماشتن این فرد از سوی ولی فقیه برای چنین مسندی در رژیم جنایتکار آخوندی هم جبراست و هم شایسته.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان