10222020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
«دنیا به دست کسانی که کارهای اهریمنی انجام می دهندنابود نخواهد شد، بلکه توسط کسانی رو به نابودی خواهد رفت که افرادی را که مرتکب اعمال اهریمنی می شوند؛ می بینند و اقدامی نمی کنند»*
وقتي كه فصل پنجم اين سالبا آذرخش و تندر طوفانو انفجار صاعقهسيلاب و سرفرازآغاز شد
دشمنی وستیز ارتجاع حاکم با نیروی محوری مقاومت ایران زمین «سازمان مجاهدین خلق ایران» از راه پیمایی های پیش از سرنگونی رژیم سلطنتی؛ خود را با جلوگیری و ممانعت از حمل تصاویر وآرم و شعارهاو... سازمان توسط اوباشان و عناصر اجیرشده آخوندها- که بعدها به بسیجی و لبلس شخصی معروف شدند - بارز شد،
ما شهیدان را وضو داده‌اند ازآب تیغسجده آموز سرمانیست جزمحراب تیغ

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان