01262022چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
ـــ حیرت مکنید از تشبثات رژیم و خائنان که ما با نبرد تعیین کننده نهایی تز و آنتی تز تاریخ کهنسال و پر از حادثه ایران رو در روییم. بالاخره رنج این سرانجام که منجر به آغاز عصر نوین تحول و سازندگی و آزادی خواهد شد به تحملش می ارزد. ـــ بگذار بی ارزشان و ارزش از دست دادگان هم، صف خود را به طور کامل آشکار کنند که این از احکام الزامی تاریخ است.
خوش بود گر محک تجربه آید به میانتا سیه روی شود هر که در او غش باشدحافظ
ــ زیبا کلام، زیبا! می گوید کلام رژیم راعلیه مقاومت ایران.ــ اصلاح طلبان در سایه لرزان شرایطملتهب ایران به «حیات خفیف خائنانه»
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان