02022023پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
زیر باران ، امروز همه جا می بینم پوستر صلح جهانی زده اند ! آسمانی نیلی و کبوترهای سپیدی در پرواز . روز همبستگی ملت هاست یا دولت ها ؟ زیر باران ، امروز در واشنگتن ، مسکو لندن و پاریس و برلین و چهل شهر بزرگ دیگر عابرینی می بینم کز دیدن آن نیلی بی ابر وسیع و کبوترهایش و عبارات درشت صلحش زَهره در خنده شان آب شده ست . مثل اینکه باران رگبار شده ست سرپناهی می جویم : زیر چتر اخبار خون هنوز در اشرف تازه ست . در لیبرتی ، قهرمانان مجاهد در فریاد . و بس جوانان وطن بر سر ِدار . روز صلح جهانی ست امروز !
 رحمان كريمي شاعر و نويسنده مبارز ميهنمان, در مراسم بزرگداشت شهداي قتل عام اشرف در روز 15 سپتامبر 2013 در برلين ضمن سخنان پرشورش چنين گفت : هر اشرفي در قلب ماست، خاك اشرف را ميتوانند شخم بزنند و زيرو رو كنند ولي نام و تاريخ اشرف آن را هرگز، چون بتاريخ سياسي ايران، تاريخ سياسي كشورهاي عربي و ... پيوسته است. هيچ اتفاق سياسي ابتدا بساكن نيست، خلق الساعه نيست، كسي يكشب خواب‌نماي فلان عمل براي فردا نمي شود، همواره هر عمل سياسي دو زمينه دارد يك پيش زمينه عيني و يك پيش زمينه ذهني، پيش زمينه عيني را ما سالهاست در هجوم رژيم فاشيستي ملايان و همدستان حقير جنايتكارشان در عراق شاهد بوده ايم آخرين آنها 5 هجوم سنگين خونبار بود، اما اين آخرين تهاجم در 10 شهريور با يك پيش زمينه ذهني و جنگ رواني و تبليغاتي همراه شد، در اروپا و امريكا و... مزدوران بسيج شدند

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان