03222023چهارشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
 شعری از استاد رحمان کریمی که بیاد او و در بزرگذاشت این شاعر آزاده بدرخواست خانم فرشته کریمی منتشر می شود
عجب دنیای هَشلهفی شده. واقعا انجام تکالیف شرعی بچه شیطان های وظیفه شناس چه سخت شده است. مخصوصا فرزندان شیطان کبیر همچون حمید نوری و ایرج مصداقی.
 به اتکای تاریخ کهن و معاصر، سازمان مجاهدین خلق ایران؛ پدیده یی نوین و بی سابقه و مترقی ست که طبیعی ست که هنوز برای عده یی غیر مغرض هم ناشناخته مانده باشد.
سیاره زمین، از زیبایی‌های فراوانی برخوردار بود که به تدریج صاحبان قدرت و ثروت با آن دانسته یا ندانسته به جدال برخاستند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان