01272020دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
ابعاد فاجعه دلخراش سیل در بخش‌های بزرگی از فلات میهن امان به یقین ترجمان و برآیند منطقی از سیاست‌های مخرب ولی فقیه در برباد دادن فرصت ها و سرمایه های ملی برای بازسازی خرابی های ناشی از جنگ ضد میهنی می باشد.
نوروزی دیگر با تمامی زیبایی های طبیعت و بهاری اش در راه است. سالی که گذشت، سال پیروزی های مردم و مقاومت ایران در عرصه های مختلف سیاسی، بین المللی، اجتماعی با گسترش کانون های شورشی در شهرهای میهن امان و نیز سالی مملو از شکست، خواری و درماندگی و ناکامی برای دیکتاتوری زهر خورده و طلسم شکسته ولی فقیه بود.

مقام معظم: بجان هم نیفتید!

منتشرشده در مقاومت
25 اسفند 1397
اگر تا دیروز این مردم و مقاومت ایران بودند که بر وضعیت بحرانی در دیکتاتوری خامنه‌ای، از هم پاشیدگی و جنگ باندها در درون نظام شقه شقه شده انگشت می‌گذاشتند، اما اکنون تازه‌ترین جملات ولی‌فقیه زهر خورده و طلسم شکسته مهر تائید و اعترافی ناخواسته بر این واقعیت می‌باشد.
زمانیکه از وجود بحران و ریزش در درون دیکتاتوری خامنه‌ای، آنهم در دوران پایانی سخن به میان می آوریم، به یقین موضوع نه تنها عطف به سپاه، بسیج، دولت، وزرا، مدیران و یا نیروهای سرکوبگر می‌باشند، بلکه در منطق خود به اصلی ترین پایه‌های نظام یعنی «حوزه‌های علمیه» نیز مرتبط می گردد.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان