01232020پنج شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
نوروزی دیگر با تمامی زیبایی های طبیعت و بهاری اش در راه است. سالی که گذشت، سال پیروزی های مردم و مقاومت ایران در عرصه های مختلف سیاسی، بین المللی، اجتماعی با گسترش کانون های شورشی در شهرهای میهن امان و نیز سالی مملو از شکست، خواری و درماندگی و ناکامی برای دیکتاتوری زهر خورده و طلسم شکسته ولی فقیه بود.

مقام معظم: بجان هم نیفتید!

منتشرشده در مقاومت
25 اسفند 1397
اگر تا دیروز این مردم و مقاومت ایران بودند که بر وضعیت بحرانی در دیکتاتوری خامنه‌ای، از هم پاشیدگی و جنگ باندها در درون نظام شقه شقه شده انگشت می‌گذاشتند، اما اکنون تازه‌ترین جملات ولی‌فقیه زهر خورده و طلسم شکسته مهر تائید و اعترافی ناخواسته بر این واقعیت می‌باشد.
زمانیکه از وجود بحران و ریزش در درون دیکتاتوری خامنه‌ای، آنهم در دوران پایانی سخن به میان می آوریم، به یقین موضوع نه تنها عطف به سپاه، بسیج، دولت، وزرا، مدیران و یا نیروهای سرکوبگر می‌باشند، بلکه در منطق خود به اصلی ترین پایه‌های نظام یعنی «حوزه‌های علمیه» نیز مرتبط می گردد.
ظاهراً برای مجموعه بحران‌های لاعلاج رژیم آخوندی بر سر وضعیت لرزان در وزارت خارجه پایانی متصور نیست. پس از افتضاح «استعفا» محمدجواد ظریف که با «حکم حکومتی» خامنه‌ای عجالتا «ماستمالی» شده، اکنون نوبت به «برکنار نمودن» سخنگوی دستگاه «دیپلماسی هپروتی» نظام رسیده است.

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان