07102020جمعه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
برگزاري پرشکوه روز جهاني زن در برلين با حضور مريم رجوي و شمار زيادي از شخصيت هاي سياسي، حقوق بشري و مدافعان حقوق زنان از سراسر جهان، ديگر بار نگاه هاي کنجکاو جهانيان را بر مسئله ايران، وضعيت وخيم حقوق زنان، حقوق بشر و همچنين مقاومت ايران متمرکز کرد. رييس جمهور برگزيده مقاومت براي دوران انتقال در سخناني نمادين نه تنها ديکتاتوري ولايت‌فقيه به مثابه قلب تپنده بنيادگرايي در منطقه بحراني خاورميانه را به چالش کشيد، بلکه با ارائه راه حل و آلترنانيوي بردبار، کثرت گرا و مردمي نشان داد که اين راه حل شدني است، به شرط آنکه بخشي از جهان معاصر از سياست مماشات با آخوند هاي حاکم دست کشيده و حداقل در جنگ ميان مردم و مقاومت ايران با رژيم آخوندي، خود را در طرف ديکتاتور قرار ندهند. سخن از چالشي است که خود را در جنگي واقعي ميان نيروهاي بنيادگرا و زن ستيز با بشريت معاصر و نيروهاي ضد بنيادگرا و تمامي ارزش هاي نوين حقوق زنان به نمايش گذشاته است. چالشي که نه تنها مردم ايران، بلکه مردم و زنان عراق ، افغانستان، سوريه، يمن، لبنان و بسياري از کشورهاي منطقه اکنون پديده اي بنام بنيادگرايي را هدف اصلي مبارزه خود اعلام کرده اند. همان بنيادگرايي هار مذهبي که در سر بريدن، شکنجه، اعدام، اسيد پاشي و در نقض آزادي هاي مدني و فردي و اجتماعي مردم هيچ ابايي ندارد. همان خميني و خامنه اي و نمايندگان آن مانند صادق خلخالي که در تخريب آثارو ابنيه باستاني ما ايرانيان در جاي جاي ميهن، از هيج رذالت و خباثتي کوتاهي نکردند. همان رژيمي که که شلاق و شکنجه، تحقير زنان و برقراري حجاب اجباري و محدوديت هاي شغلي، اجتماعي و تحصيلي عليه زنان ميهن امان، اکنون بخشي از سياست اعلام شده آنها در جنگ عليه بشريت است. خانم رجوي در اين رابطه به درستي گفت «آخوندها در حضيض ذلت پاي ميز مذاکره آمدند. ولي سياست مماشات ، ملايان را جري تر کرده است. اين سياست ضعيف، تشويق بنيادگرايي است، پس به آن پايان بدهيد. اما راه حل وجود دارد، زيرا مردم ايران در مقابل ديکتاتوري ديني، هيچ گاه سکوت نکرده و بيش از سه دهه است که يک آلترناتيو دمکراتيک در مقابل آن برپا کرده اند. آلترناتيوي که جنبشي را در محور خود دارد که از اسلام اصيل و دمکراتيک پيروي مي کند، بر جدايي دين و دولت تاکيد دارد، يک آلترناتيو پرتوان که حامل پيام برابري زنان در همه عرصه ها، به ويژه در رهبري سياسي جامعه است». همچنين بايد به سيل عظيم ايرانيان و مشتاقان آزادي و برابري از سراسر اروپا اشاره کنيم که متحد، همدل و همصدا در حمايت از خواسته اي بحق رييس جمهور مقاومت ايران براي مبارزه با رژيم زن ستيز آخوندي، خود را شتابان به برلين، پايتخت آلمان رسانده بودند. همان ايرانيان آزاده و ياران مقاومت که با فريادهاي "مرگ بر اصل ولايت فقيه" به اين خواسته بحق مردم و مقاومت ايران براي آزادي و دمکراسي لبيک گفتند. سخن از حضور چشمگير و فعالانه ايرانيان وآحاد دگر انديش و دمکرات جامعه بين الملل است که به يقين چشمان بسياري را بر حقايق در داخل ايران و وزن و ارزش اين مقاومت در بين مردم ميهنمان را روشن کرد وبويژه دشمن زبون و رژيم ضد زن ولايت فقيه را يکبار ديگر خوار و زبون نمود.زيرا حضور هر ايراني آزاده در خارج از ميهن به يقين مبين نمايندگي هزاران هزار هموطن ما در داخل ميهن در زنجيرمان مي باشد و آن روي سکه واقعيتي است که اگر آنان نيز بواقع امکان مي يافتند و اگر رژيم سرکوبگر آخوندي ثانيه اي دست از ايجاد رعب و وحشت و سرکوب خونين در جامعه دست بر دارد، به يقين خود را شتابان به چنين مراسمي براي سرنگوني ديکتاتور مي رساندند. اين نيز پيامي روشن براي ديکتاتوري ولي فقيه و تمامي باند ها و دستجات دروني و همچنين حاميان بين المللي آن بود. ارزش و اعتبار مقاومت ايران، به رهبري مريم رجوي، زني شجاع، بردبارو مترقي که اسلامي دمکراتيک را نمايندگي مي کند. اسلامي که متاسفانه بنام آن جريانات بنيادگرايي همچون خامنه اي، اين پدرخوانده داعش، بوكو حرام، عصائب الحق، حوثي‌ها کل منطقه خاورميانه و جهان اسلام را به آتش و خون و کشتار کشيده اند. در چنين وادي و در چنين ميداني است که از ايران، زني مسلمان به چنين پديده و هيولايي تاريخي اعلان جنگ داده است و آن را به چالشي عقيدتي و تاريخي کشانده است. زن مسلماني که براي جدايي دين از دولت، براي تساوي حقوق زنان، براي حقوق مليت هاي قومي و مذهبي و براي عدالت، بردباري حسن همجواري مبارزه مي کند و بر جهان شمول بودن حقوق بشر در عصر بي‌عدالتي و مماشات و بر يک ايران غيراتمي، بيش از سه دهه است که همچنان پاي مي فشارد. جاي دارد تا به اداي احترام مريم رجوي نسبت به شهداي قهرمان اهل سنت که روز چهارشنبه گذشته از سوي دژخيمان حاکم بر ايران اعدام شده اند، نيز اشاره شود که به‌واقع آن روز سکه ي بردباري و گوشه اي از همبستگي ملي مقاومت سراسري مردم ايران با اقشار ستم ديده، زندانيان سياسي و عقيدتي در جاي جاي ميهن اسيرمان را به نمايش گذاشت. سنتي ارزشمند و مردمي که تنها و تنها در قامت مجاهدين و ديدگاه هاي ملي، ميهني و مردمي مقاومت ايران نهفته است و به يقين روزي در ايران عزيزمان ساري جاري خواهد شد.18 اسفند 1393
بحران برسر تعیین و تکلیف پرونده اتمی رژیم آخوندی به مراحل حساس و ظاهراً پایانی خود نزدیک شده است. از قرائن و شواهد چنین برمی‌آید که "صبر طرف‌های مذاکره" با ولی‌فقیه به سر آمده و آن‌ها خواهان پایان دادن به روند" ادامه مذاکره برای مذاکره" می‌باشند.
با افزایش شک و تردیدها در به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی میان کشورهای 5 بعلاوه 1 با دیکتاتوری ولی‌فقیه، اکنون شیپور صدور تروریسم از سوی متولیان حکومت آخوندی نیز هرروز بلند و بلندتر نواخته می‌شود. در چنین چشم‌اندازی است که سیاست‌گذاران کلان نظام بر این باورند که برای ایجاد هرگونه تعادل قوا در مذاکرات اتمی و برای جلوگیری از شکست اتمی و خوردن جام زهر، رژیم نیاز شدیدی به سیاست‌های جایگزین مانند تروریسم و صدور بنیادگرایی دارد. اهرم‌هایی که در این برهه به دیکتاتوری ولی‌فقیه امکان تحرک و به آن دینامیک لازم را برای فرار از تله اتمی می‌دهد. نگاهی به داده‌ها و مواضع سران حکومت طی روزهای گذشته مهر تائیدی بر آن است که ولی‌فقیه برای برقراری تعادل در مذاکرات و ایجاد فشار برطرف مقابل، این سیاست را عامدانه علم کرده است. خامنه‌ای به‌خوبی می‌داند که در چنین وضعیتی و درصورتی‌که مذاکرات اتمی به همین منوال ادامه پیدا کند، به‌یقین شانس زیادی برای آنچه که وی "حفظ و دستاوردی هسته‌ای نظام" می‌نامد، باقی نخواهد ماند. لذا بر این سیاق است که اکنون به‌موازات مذاکرات اتمی، طرح دوم یعنی صدور تروریسم را علناً به‌عنوان اهرم فشار و عقب نشاندن طرف‌های مذاکره راه‌اندازی کرده است. در این رابطه پاسدار جعفری فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی که از تلویزیون حکومتی (11 بهمن 1393) پخش شد، به گوشه‌هایی از این سیاست خارجی رژیم چنین اعتراف می‌کند: «بارها گفته‌شده که مرزهای ایران اسلامی امروز گسترش پیداکرده، مرزهای انقلاب اسلامی گسترش پیداکرده ما در مرزهای خودمون از مرزمون دفاع نمی‌کنیم، بلکه در کیلومترها دورتر از مرزهای خودمون امروز در حال دفاع هستیم. حزب‌الله در لبنان که یکی از فرزندان انقلاب اسلامی است، امروز انقلاب اسلامی بعد از 36 – 37 سال که از عمر پربرکتش می گذره فرزندان زیادی رو در گوشه و کنار جهان هسته‌های حزب‌الله امروز در بسیاری از نقاط جهان تشکیل‌شده است». به‌یقین این جملات گویاترین اعتراف به سیاست صدور تروریسم از سوی ولی‌فقیه به کشورهای مختلف و به‌ویژه به کشورهای اسلامی و همسایه است. امری که به‌کرات از سوی مقاومت ایران نسبت به آن هشدار داده‌شده و جامعه بین‌المللی را همواره نسبت به خطرات ناشی از صدور تروریسم دولتی ایران که متأسفانه در نبود یک سیاست قاطع و به یمن ادامه سیاست مماشات شکل‌گرفته، بر حذر داشته است؛ زیرا در سایه این سیاست دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران نه‌تنها کشورهای پشت میز مذاکره را بلکه حتی توانسته بخش بزرگی از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را به گروگان بگیرد. در این رابطه خانم مریم رجوی در سخنان اخیر خود در شورای اروپا به‌درستی بر این نکته انگشت گذاشت و افزود: «خمینی بنیان‌گذار دیکتاتوری مذهبی در وصیت‌نامه خود خواهان برانداختن حکومت‌های تمام کشورهای مسلمان و اخراج زمامداران آن‌ها و تشکیل یک دولت اسلامی با جمهوری‌های آزاد و مستقل شد.
پرونده سیاه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیه برای شصت و یکمین بار در صحنه بین المللی مورد موشکافی و محکومیت قرارگرفت. قطعنامه مصوب مجمع عمومی ملل متحد در حالی شب گذشته به تائید جامعه بین المللی قرارگرفت که به شهادت آمار و ارقام منتشره از سوی مقاومت ایران و مجاهدین خلق، طی دوران یک سال و نیم از بروی کار آمدن آخوند روحانی با شعار فریبندهٔ،

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان