04172021شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
با بهترین شاد باش ه ا پس از قریب دو سال نیم سرانجام حکم دادگاهی در بلژیک علیه اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین به جرم آمریت ، فرماندهی، طراحی برای بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس صادر گردید.
با گذشت قریب دو سال و نیم از دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین، به دلیل فرماندهی برای بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس و شخص خانم رجوی، اکنون دوایر اطلاعاتی غربی پرده از اسرار مگویی برداشته اند
همزمان با بروی کار آمدن دولت جدید در کاخ سفید شاهد افزایش فعالیت‌های مخرب رژیم آخوندی می باشیم. براین منطق و از فردای کمرنگ شدن شدن چماقی بنام «تهدید نظامی»، ولی فقیه که اکنون وضعیت را کاملا متفاوت ارزیابی می کند،
فرمان اخیر خامنه ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن های معتبر آمریکایی و اروپایی که با بازتاب بسیار منفی و لعن و نفرین میلیون ها ایرانی روبرو شد،

مسعود رجوی - پیام شماره۱۱ - آماده باش دوران سرنگونی - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

massoud rajavi10 1396 8e878

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان