11272022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
طی هفته‌های اخیر شاهد راه افتادن موج عظیمی از اعتراضات و تجمعات بحق اقشار دردمند جامعه، بویژه بازنشستگان در بیش از ۲۲ شهر کشور می باشیم
بيلان شرم آور به نقل از رييسي: تاکنون۲۰ هزار دوز واکسن وارد شده و هفته بعد۱۰۰ هزار دوز وارد ميشود واکسیناسیون روزانه با۱۰۰۰ نفر آغاز ميشود. تاپایان ۹۹، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر يعني يك و نيم درصد جمعيت واکسینه می‌شوند
با بهترین شاد باش ه ا پس از قریب دو سال نیم سرانجام حکم دادگاهی در بلژیک علیه اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین به جرم آمریت ، فرماندهی، طراحی برای بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس صادر گردید.
با گذشت قریب دو سال و نیم از دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی در وین، به دلیل فرماندهی برای بمب گذاری علیه گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس و شخص خانم رجوی، اکنون دوایر اطلاعاتی غربی پرده از اسرار مگویی برداشته اند

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان