06252022شنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
وضعیتی در بازی شطرنج وجود دارد که بازیکن شطرنج‌ نه کیش است نه مات و نه پات و نه آچمز. حق حرکت دارد اما آرزو می‌کند ای کاش اين حق را هم نداشت؛
کورت رایس، نویسنده آلمانی در کتاب «محاکماتی که جهان ما را تکان دادند از سقراط تا آیشمن،»  می نویسد : «می توان تاریخ جهان را در قالب محاکمات مشهور نوشت.
آن پریچهره که بر نقل و نبات تف می‌کرد            دیدمش ریش درآورده زغال پف می‌کرد!
سلب حق حيات انسان، از ديرباز از سوی همه حاكمان دوره های مختلف تاريخ و به فجیع ترین صورت به اجرا درآمده است.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان