07032022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
 موضوع جنبش دادخواهی با دادگاه حمید نوری از دژخیمان نظام ولایت در دادگاه سوئد موج بلندی از امیدواری را در در محافل سیاسی خارج از کشور ایجاد کرده است.
در طی میلیون­‌ها سال، اجداد ما هر روز  خود و موجودات زنده پیرامون خود را می‌­دیده‌­که توسط حیوانات گرسنه با جثه هایی بزرگ و کوچک پاره پاره می­‌شوند؛
آنها که داستان دانشمند روسی پاولوف و سگش و تئوری انعکاس مشروط را شنیده یا خوانده اند می دانند که او طی آزمایشاتی که روی سگ انجام داد موفق شد آن را مشروط به زنگی کند که هرگاه آن را به صدا در می آورد سگ در می یافت که بزودی غذا خواهد رسید.
 سرکوب و تبلیغات انحصاری دو اهرمی است که به موازات هم در نظام های دیکتاتوری  بر علیه مخالفین بکار برده میشود .تبلیغات از این جهت انحصاری است که  تبليغات مخالف یا اساسا امكان پذير نیست یا همراه با وحشت و ترس از دستگيری و پرداخت قیمتی گزاف است.

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان