03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
آنها که داستان دانشمند روسی پاولوف و سگش و تئوری انعکاس مشروط را شنیده یا خوانده اند می دانند که او طی آزمایشاتی که روی سگ انجام داد موفق شد آن را مشروط به زنگی کند که هرگاه آن را به صدا در می آورد سگ در می یافت که بزودی غذا خواهد رسید.
 سرکوب و تبلیغات انحصاری دو اهرمی است که به موازات هم در نظام های دیکتاتوری  بر علیه مخالفین بکار برده میشود .تبلیغات از این جهت انحصاری است که  تبليغات مخالف یا اساسا امكان پذير نیست یا همراه با وحشت و ترس از دستگيری و پرداخت قیمتی گزاف است.
کم و بیش یک هفته ایی از سخنرانی فرزند شاه سابق ایران رضا پهلوی تحت عنوان «پیمان نوین» میگذرد. حرف هاو تحلیل های بسیاری در تایید و رد آن نوشته و گفته شد. در این نوشته از زاویه ایی دیگر به آن نگریسته شده
این روزها چند خبردر فضای مجازی واکنش های طوفانی برانگیخت وهمگان در جریان هستند. یکی از آن خبرها افشای اسامی چند تن از مزدوران اطلاعات آخوندی در خارجه است که در صف اپوزیسیون قلابی و مجازی! رژیم هم برای خود جا بازکرده اند.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان