03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
هر قدر بیشتر به تاریخ  معاصر میهن مان نظر کنیم این نکته را بیشتر درمی یابیم  که دیکتاتوری ها زمانی فرو ریخته اند که مقاومت  وقیام مردمی در داخل سر انجام خواست خود را به حامیان بین المللی دیکتاتورها تحمیل کرده و اجماع بین المللی را به کرسی نشانده است.
«تمام دیکتاتور‌ها با یک اسطوره می‌آیند اسطوره دشمن...آنها دشمن را مظهر شیطان و شر مطلق و دستگاه جبار خودشان را نجیب زاده مادرزاد و نمونه اخلاق وعدالت و تمام خوبی های عالم ؛ معرفی می کنند. » برگرفته از کتابی به نام «نقد و تحلیل جباریت »اثرروان‌شناس معروف ضد فاشیسم مانس اشپربر .

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان