12042022یکشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
برای اولین بار در تاریخِ ایران و حتی جهان انقلابی در حال رخ دادن است که از بسیاری جهات منحصر به فرد است و زنان نه نیروی کمکی که نیروی اصلی و رهبری آن هستند. 
«ما درخواست نمی‌کنیم. ما تقاضا نمی‌کنیم. ما می‌گیریم و تسخیر می‌کنیم.»  
مقوله جعل تاریخ یا حوادث تاریخی درسراسر تاریخ و در همه کشورها موضوعیت داشته و پدیده جدیدی نیست.
وضعیتی در بازی شطرنج وجود دارد که بازیکن شطرنج‌ نه کیش است نه مات و نه پات و نه آچمز. حق حرکت دارد اما آرزو می‌کند ای کاش اين حق را هم نداشت؛

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان