03202023دوشنبه
بروزرسانیچهارشنبه, 13 جون 2018 11:27
برغم همه تشبثات ولی فقیه ارتجاع از حذف فله ایی شرکای سابق تا فروش میلیاردی «صلاحیت» دربنگاه سوپرارتجاعی شورای نگهبان! و خرید رای با قیمت های مختلف تا منتفی کردن شروط انتخاباتی مانند شناسنامه عکس دار واثرانگشت, تا انتقال 1500 اتوبوس از شهرها و روستاهای عشایری به تهران و تشکیل صف در جلوی دوربین های سیمای ارتجاع؛ تا التماس های مکرر ولی فقیه و تکلیف شرعی خواندن شرکت درانتخابات و نیز لغو لزوم اجازه شوهر برای زنان در این مورد مشخص؛و..... سرانجام همه اقدامات آخوندهای ستم پیشه برای نمایش گدایی مشروعیت مردمی با شکست روبروشد. و رژیم ضد بشری ولایت با «نه» و قهر بزرگ و تاریخی ملت ایران روبرو شد. با این «نه» واستمرار شکستهای پی درپی و بی سابقه آخوندها ؛ قهرمردم ایران با نظام ولایت فقیه وارد مرحله جدیدی شد. ازقیام آبان به این سو همه چیز از درون و بیرون نظام و همچنین از سوی مردم ایران و مقاومت سازمان یافته سراسری اش ؛ گواهی میدهد که رابطه مردم ایران با این رژیم قهرآمیز خواهد بود. مروری برالتماس و درخواست های مقامات ریز و درشت نظام که بر خلاف انتخابات پیشین به زبان نفی: قهر نکنید!؛ مایوس نشوید! ازمن هم خوشتان نمی آید!..... بیان شد به خودی خود بیانگر این بود که مقامات بخوبی حقیقت رابطه قهرآمیزرا دریافته اند : ولی فقیه ارتجاع گفت:"ممکن است کسی از بنده خوشش نیاید اما اگر ایران را دوست دارد، باید پای صندوق رأی بیاید." روحانی شیاد گفت: ولو اینکه گله داشته باشید؛ نباید با صندوق رأی قهر کرد. حسام الدین آشنا اطلاعاتی سابق و مشاور کنونی روحانی گفت : قهر با صندوق در عمل یعنی افزایش فشار و تحریم و عملیات تخریبی مجاهدین! «رای من سرنگونی» ماموریت «کانون های شورشی» در تعریف واژه «مانتره» در متون اسطوره‌های هندی،آمده است: بعضی شعارها وسخنان دارای نیروی جادویی است که می‌‌تواند دانایی را ازاندیشه به عمل درآورد. (نقل از منابع اینترنتی) شعارسرنگونی و «رای من سرنگونی است» از جمله سخنان و شعارهای این مرحله از جنبش است که دارای این ویژگی بود و خواست واراده یکپارچه مردمی را بیان میکند که در نمایش انتخابات 2اسفند با تحریم 85 تا 90 درصدی همان نیروی جادویی «قهر» را نشان داد که دانایی را از اندیشه به عمل درآورد و جنبش انقلابی مردم ایران را یک گام دیگر به جلو برد. این شعار در طی دو ماه پس از قیام آبان ماموریت کانون های شورشی بود تا تبدیل به خواست قاطع مردم ایران گردد. صدها کانون شورشی در سراسرمیهن به این امر خطیر قیام کرده و در و دیوار شهرها را به گواهی گرفتند. اکنون بوضوح می‌توان نتیجه گرفت که ورشکستگی و افتضاح نمایش انتخاباتی دوم اسفند؛ رژیم را ضعیف تر و بی‌آبروتر،و موجب قدرتمند تر شدن جبهه نیروهای برانداز و افزایش و گسترش عملیات کانون‌های شورشی و تضعیف موقعیت بین‌المللی رژیم می‌گردد. یعنی دقیقا نقطه متقابل التماس و درخواست خامنه ایی و روحانی و حسام الدین آشنا. ضربه سیاسی و اقتصادی FATF علاوه بر این؛ درعرصه بین المللی نیز«قهر با صندوق» باعث بسته شدن دست اصحاب مماشات برای استمالت از رژیم می شود. به عنوان نمونه در همان روز انتخابات؛ اولین تاثیرش به ظهور رسید ورژیم در لیست سیاه FATF قرار گرفت. به این ترتیب می‌توان دریافت که همزمانی شکست نمایش انتخاباتی رژیم با ضربه ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF صرفاً یک تصادف نیست. به نظر بسیاری ازآگاهان سیاسی؛ دست اندر کاران FATF در روز تصمیم گیری برای قراردادن رژیم در لیست سیاه؛ تا آخر روز انتخابات و اطلاع از نتیجه تحریم قاطع مردم صبر کردند و بعد تصمیم به بردن درلیست گرفتند. و اگر مشارکت مردم در انتخابات غیر از آنچه که رخ داد؛ می بود می توانست به تصمیم گیری دیگری از جانب آنان بیانجامد و چه بسا برای یک دوره چند ماهه دیگربه رژیم امتیاز داده و لیست گزاری رژیم را به تعویق می انداختند. این موضوع در حقیقت بیانگر سقوط موقعیت سیاسی رژیم درمعادلات بین‌المللی است. هم‌چنین حاکی از قطع امید اصحاب مماشات از این رژیم قرون وسطایی است که توان جلب اعتماد بین المللی را با پذیرش شروط عضویت دراین نهاد ها را ندارد. «قهر با صندوق» و تحولات پیش رو: علاوه بر آنچه که در بالا ذکرشد نتایج دیگری را نیز می توان از تحریم قاطع مردم متصور دانست که ذیلا به مهمترین آنها اشاره می شود : همچنان که آخوند سابق واطلاعاتی منفور؛ آشنا مشاورروحانی گفت؛ قهر با صندوق به گسترش هرچه بیشتر و افزایش فعالیت‌های کانون‌های شورشی مجاهدین خواهد انجامید. و دریک سیر دیالک تیکی؛ شاهد افزایش کمی وکیفی کانون های شورش؛ بویژه در دانشگاهها خواهیم بود که باعث گسترش اعتراض وقیام شده وافزایش ضربات بر پیکر پوسیده نظام را در پی خواهد داشت. با پایان یافتن بازی اصلاح طلب و اصولگرا هر مشکل وجنایت و فساد و هر بحران؛ مستقیما و بیش از پیش خود خامنه ایی و بیت ولایت را نشانه خواهد رفت و هر گونه بحران بین المللی در پیش باشد مستقیما ازشخص خامنه ایی و سپاه هزینه خواهد شد. همچنانکه در 40 سال گذشته بوده است شاهد استمرار شقه و شکاف در هسته مرکزی قدرت خواهیم بود و این برای ولی فقیه به معنای چیزی جز بریدن دست و پای قانقاریا گرفته خود نخواهد بود که مفهوم آن حرکت به سمت فروپاشی واضمحلال خواهد بود. و مهمتر از همه همبستگی ملی در جامعه بیشتر شده و همچنانکه در شعاردانشجویان بود با اتحاد بیشترمقاومت به پیش خواهد رفت. و همه راههای میانه بازی به کنار خواهد رفت و مرزها با این دیکتاتوری تیزتر خواهد شد . و راه برای حرکت نهایی و سرنگونی آخوندهای حاکم باز می شود .و همچنان که رهبر مقاومت در آخرین پیام خود گفت: «جواب نه در انتخاب در چارچوب این رژیم؛ بلکه در انقلاب و ارتش آزادیبخش ملی است. نعمت فیروزی 4 اسفند98 ؛ 22 فوریه 2020
از شگفتی های همه نظام های دیکتاتوری این است که رهبران , افول قدرت خود را در مراحل مختلف حاکمیت خود شاهدند . والبته بطریق اولی ناظر شکست تاکتیک ها و شعارهای مرحله ایی و راهبردی نظام شان هستند . بن بست , ازدست دادن مشروعیت مردمی وسرکوب, معمولا مسیری است که همه این نظام ها طی میکنند .
"«قهر»، نه طوفانی است واهی، نه رستاخیز غرایز وحشی و نه حتّی نتیجه کینه توزی است بلکه خود انسان است در حال از نو ساختن خود، .......مسئله ای که مطرح است این است که به این قهر که از تمام وجنات ستمدیده می بارد جهتی درست بخشیده شود.
هفت روز است که طوفان قیام مردم قهرمان ایران در بیش از ۱۴۰ شهر و ۳۱ استان ایران در منتهای سرکوب و قتل عام مردم از یک سو و در منتهای رادیکالیزم از سوی دیگر، صدر تا ذیل حاکمیت آخوندها را در نوردیده و برغم خط و نشان کشیدن های مکرر شخص ولی فقیه ارتجاع و دیگر اراذل و اوباش و اشرار نظام همچنان تا سرنگونی تام وتمام این باند مافیایی به پیش میرود.

گردهمایی بزرگ مقاوت - ایران آزاد 2022

ضد فتوا

فعالیت انجمن‌های پوششی وزارت اطلاعات در آلمان